Εταιρείες στο gaiasense HUB by NEUROPUBLIC

Το gaiasense HUB by NEUROPUBLIC είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό κτήριο. Πρόκειται για τη συνεύρεση καινοτόμων φορέων της αγροδιατροφής και της τεχνολογίας. Σε ένα υπερσύγχρονο κτήριο, δημιουργείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα σύστημα ολιστικής προσέγγισης στο αντικείμενο, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις με βάση τις τεχνολογίες αιχμής.  

Κάτω από την «ομπρέλα» του gaiasense HUB, βρίσκονται οι εταιρείες:

Η NEUROPUBLIC αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο δυναμικές εταιρείες Πληροφορικής & Τεχνολογίας στην Ελλάδα. Από το 2003, το έτος ίδρυσής της έως σήμερα, ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πορεία και πλέον κατέχει ηγετική θέση στην αγορά.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας, των τηλεπικοινωνιών, της αμυντικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας, της παρατήρησης Γης, της μηχανογράφησης δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και της ψηφιακής τεκμηρίωσης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, στηρίζει τον Έλληνα παραγωγό στην προσπάθεια για καλύτερο και πιο ανταγωνιστικό προϊόν, προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες και χρήσιμα τεχνολογικά εργαλεία, όπως το πρωτοποριακό σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense. Παράλληλα, υποστηρίζει μεγάλο αριθμό Δήμων της χώρας που χρησιμοποιούν τα υψηλών προδιαγραφών πληροφοριακά συστήματά της για να καλύψουν αποδοτικά και αξιόπιστα το σύνολο των διαχειριστικών διεργασιών τους, αλλά και την εξυπηρέτηση των δημοτών τους.

Σήμερα, περισσότεροι από 800.000 τελικοί χρήστες στους τομείς της γεωργίας και της Δημόσιας Διοίκησης χρησιμοποιούν με επιτυχία τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της NEUROPUBLIC.

Περισσότερα

Η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ιδρύθηκε το 2014 ως αποτέλεσμα μιας ευρύτερης συμμαχίας μεταξύ αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων που συνεργάστηκαν με στρατηγικούς εταίρους από τον τομέα της πληροφορικής και τον τραπεζικό τομέα, προκειμένου να υπηρετήσουν ένα κοινό όραμα για μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική ελληνική γεωργία.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είναι ο σημαντικότερος φορέας παροχής υπηρεσιών στους Έλληνες παραγωγούς, τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις τους για την αποτελεσματική αξιοποίηση των εργαλείων και των μέτρων τόσο του 1ου Πυλώνα (άμεσες ενισχύσεις) όσο και του 2ου Πυλώνα (αγροτική ανάπτυξη) της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Παράλληλα, αξιοποιεί την υψηλή της τεχνογνωσία, καθώς και πληθώρα ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων, για την παροχή υπηρεσιών που υποστηρίζουν την υγιή και βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των εκπροσώπων του αγροτικού τομέα της χώρας, αλλά και την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Κοινό παρονομαστή όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών της αποτελεί η τεχνολογική καινοτομία, με τη συνεχή ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων, όπως το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense, που σχεδιάζει ο τεχνολογικός της εταίρος NEUROPUBLIC και που συνιστούν δυναμικό μέρος της εθνικής και πανευρωπαϊκής προσπάθειας για την ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Tα ψηφιακά αυτά εργαλεία διατίθενται στους συνεργάτες της μέσα από το portal mygaia, ενισχύοντας τη γνώση και τη δικτύωση όλων των εμπλεκομένων στον πρωτογενή και ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα. 

Για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, σχεδιάστηκε και αξιοποιείται η λειτουργία ενός πανελλαδικής εμβέλειας δικτύου πιστοποιημένων Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ), που βρίσκεται δίπλα στον Έλληνα παραγωγό και του παρέχει ενημέρωση και εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες της.

Ταυτόχρονα, σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο για την επιτυχή ανάπτυξη της δραστηριότητας και των υπηρεσιών της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, διαδραματίζει η επιτυχημένη εμπλοκή σε ευρωπαϊκά έργα που σχετίζονται με τις στρατηγικές της προτεραιότητες, αλλά και η πολυετής παρουσία της στις Βρυξέλλες, με ενεργή συμμετοχή σε έγκριτους ευρωπαϊκούς φορείς.

Περισσότερα

Η AGRON Α.Ε. είναι μία εταιρεία Διαχείρισης Πληροφοριών Αγροτικών Πόρων και Περιβάλλοντος, που από την ίδρυσή της το 2003 παρέχει υπηρεσίες, συναφείς με τον πρωτογενή τομέα και τη βιομηχανική γεωργική δραστηριότητα σε μεμονωμένους παραγωγούς αλλά και σε παραγωγικά σχήματα της αγροδιατροφής.

Χρησιμοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, όπως η ευφυής γεωργία, και προάγοντας τη βιωσιμότητα, οι δραστηριότητές της στοχεύουν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της παραγωγής ποιοτικών και ασφαλών γεωργικών προϊόντων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μελετών, την παροχή συμβουλών, την εκπαίδευση του ίδιου του παραγωγού σε νέες καλλιεργητικές τεχνικές και μεθόδους, καθώς και την υποστήριξη της εφαρμογής συστημάτων ποιότητας.

Περισσότερα

Η Άξιον Αγροτική είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλών στον ελαιοκομικό τομέα. Στόχος της, να χαρτογραφεί συνεχώς τις συνθήκες της αγοράς και τις ανάγκες του ελαιοπαραγωγού, να ανιχνεύει έγκαιρα τις μελλοντικές εξελίξεις και να προτείνει καινοτόμες δράσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες ιδιωτικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Η εταιρεία παρέχει συμβουλές σχετικά με επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα, έργα υποδομών και προωθητικές ενέργειες, ενώ βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ελιάς σχεδιάζοντας και εγκαθιστώντας συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, διαχείρισης ποιότητας, ιχνηλασιμότητας και προστασίας του περιβάλλοντος. Παράλληλα, αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς, προσωπικότητες, συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις του εξωτερικού, ενδυναμώνοντας την παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Περισσότερα
Tο gaiasense HUB αποτελεί έναν σταθμό συγκέντρωσης, διάχυσης και παραγωγής της γνώσης, της καινοτομίας και των βέλτιστων πρακτικών, με στόχο τη μετάβαση σε μια βιώσιμη, πράσινη και ψηφιακή αγροτική οικονομία.