Οι συνέργειες

Για τη NEUROPUBLIC, η δημιουργία του gaiasense HUB by NEUROPUBLIC και η συγκέντρωση κάτω από την ίδια στέγη εταιρειών-πρωτοπόρων στα αντίστοιχα αντικείμενά τους, ανοίγει νέους ορίζοντες και δίνει τη δυνατότητα για πολλαπλές συνέργειες που αφορούν, κυρίως, στην ενδυνάμωση και τον μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα.

Στόχος, το gaiasense HUB να αποτελέσει ένα νέο μοντέλο συνεργασίας, έναν κόμβο συγκέντρωσης και διάχυσης της γνώσης και της καινοτομίας, για την επίτευξη και ανάδειξη των καλών πρακτικών που θα συνεισφέρουν στη μετάβαση σε μια βιώσιμη, πράσινη και ψηφιακή αγροτική οικονομία.

Το «οικοσύστημα» της NEUROPUBLIC, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα με τη σύμπραξη της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και της AGRON A.E., έχει αποκτήσει τη μορφή ενός συνεργατικού σχηματισμού βιώσιμης αγροδιατροφής, που επιτελεί το ρόλο διαμεσολαβητή γνώσης, τεχνολογίας και συμβουλευτικής με τελικό αποδέκτη τον αγρότη.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας, της εξειδίκευσης αλλά και της πλούσιας δραστηριότητας που οι τρεις αυτές ελληνικές εταιρείες έχουν αναπτύξει μέχρι σήμερα για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της ελληνικής γεωργίας με γνώμονα τη γνώση και την καινοτομία, τοποθετεί το gaiasense HUB by NEUROPUBLIC στην αιχμή των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων σε σχέση με τον πρωτογενή και ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα. 

Η ανάπτυξη πολυεπίπεδων συνεργειών ανάμεσα στους εταίρους του gaiasense HUB και άλλους, διεθνούς βεληνεκούς οργανισμούς και φορείς αποσκοπεί στην από κοινού αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.